Phim Sát Thủ Đường Lang trọn bộ

Phim Sát Thủ Đường Lang trọn bộ

Phim Sát Thủ Đường Lang trọn bộ thuyết minh.

Diễn Viên: Mạc Tiểu Kỳ, Đổng Dũng, Can Đình Đình, Băng Ân Hạc.

Thể loại phim hành động kháng nhật.

Quốc gia sản xuất Trung Quốc.

https://www.youtube.com/watch?v=d4xapSaN6KE

Add your comment

Your email address will not be published.