Phim ĐẠO HỎA TUYẾN trọn bộ

Phim ĐẠO HỎA TUYẾN trọn bộ
Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập 19 | Tập 20 | Tập 21 | Tập 22 | Tập 23 | Tập 24 | Tập 25 | Tập 26 | Tập 27 | Tập 28 | Tập 29

Phim ĐẠO HỎA TUYẾN kể về thời kỳ chiến tranh kháng Nhật, đảng cộng sản, quốc dân đảng. Quân Nhật và thổ phỉ triển khai một cuộc chiến đoạt bảo vì một kho báu bí ẩn. Năm 1944, quân Nhật phát động kế hoạch tác chiến số 1 với ý đồ khai thông toàn bộ tuyến đường ở Trung Quốc. Đồng thời đội biệt động cũng bắt đầu càn quét chiếm giữ tài sản.

Đạo diễn: Cao Thăng Trung.

Diễn viên: Triệu Hằng Huyên, Hải Đốn, Vương Giai Giai.

Phim ĐẠO HỎA TUYẾN trọn bộ thuyết minh.

Để bảo đảm tiền của không rơi vào tay kẻ địch, bộ chỉ huy tối cao của quốc dân đảng bố trí nhiệm vụ tuyệt mật là tìm ra lăng mộ dưới lòng đất của gia tộc Hoàn Nhan và vận chuyển vàng đến Trùng Khánh. Nhiệm vụ này mang tên Đạo Hỏa Tuyến, đồng thời ủy thác tiểu phân đội đặc chiến chấp hành. Trong quá trình này, tiểu phân đội đặc chiến đã liên thủ cùng đội du kích đảng cộng sản và thổ phỉ, cả ba bên cùng chống Nhật.

Add your comment

Your email address will not be published.