Cảnh đẹp thiên nhiên thế giới

Cảnh đẹp thiên nhiên thế giới tìm cách tận dụng thông lệ lịch sử và truyền thống trong việc liệt kê “7” đặc điểm hoặc thành tựu ngoạn mục là “kỳ quan” của thế giới. Ví dụ bao gồm những thứ như Bảy đại dương, Bảy kỳ quan nhân tạo của thế giới và 7 kỳ quan cổ đại của thế giới. Khía cạnh độc đáo của Bảy kỳ quan thiên nhiên là sự tập trung độc quyền vào THIÊN NHIÊN và những kỳ quan thiên nhiên mà thế giới thể hiện.

Bảy kỳ quan thiên nhiên sử dụng danh sách “7 kỳ quan thiên nhiên” khác nhau để làm chất xúc tác giới thiệu cho nhân loại những điều kỳ diệu của thiên nhiên. Cung cấp giáo dục thông qua nhiều địa điểm khác nhau sẽ giúp thúc đẩy sự quan tâm đến những điều kỳ diệu của thiên nhiên, sau đó là mong muốn tìm hiểu thêm. Thông qua những nỗ lực của SNW, chúng tôi hy vọng sẽ truyền cảm hứng cho mọi người đến thăm và khám phá những kỳ quan thiên nhiên này, đồng thời hy vọng phát triển niềm đam mê và sự ngưỡng mộ vượt lên trên cam kết bảo tồn.

Thế giới có rất nhiều địa điểm đẹp và chắc chắn vẻ đẹp sẽ đóng vai trò quan trọng khi xác định một kỳ quan thiên nhiên. Nhưng các yếu tố khác đóng vai trò quan trọng khi nói đến việc bỏ phiếu và tuyên bố. Các yếu tố quan trọng bao gồm ý nghĩa thống kê, ý nghĩa truyền thống hoặc lịch sử, tính độc đáo và vẻ huy hoàng đã được ghi nhận.

  • Aurora (Northern Lights)
  • Great Barrier Reef
  • Grand Canyon
  • Paricutin
  • Victoria Falls
  • Mount Everest
  • Harbor of Rio de Janeiro

Add your comment

Your email address will not be published.